Plexidekk

Filters
Linje
kr 365
pr. stk
Overgangsfelt med omriss 5 x 6 meter = 30 kvm
kr 35.000
pr. stk
Sykkelfelt med symboler
kr 360
pr. kvm
Sykkelfelt uten symboler
kr 330
pr. kvm
Symboler
kr 800
pr. stk
Tall 0 – 9
kr 250
pr. tall
Tverrgående oppmerking trelagsprinsippet(bruk i kryss og høy trafikkerte områder)
kr 660
pr. kvm
Meny